Category Archives: Vietnam Culture

Lược sử chế độ xã thôn ở Việt Nam: chế độ xã thôn tự trị

Quản trị xã thôn là một vấn đề quan trọng thế mà từ trước đến [...]

Tìm hiểu về tang lễ của người Việt

Ngoài hôn nhân là hỷ sự lớn nhất của đời người, thì tang lễ chính [...]

Những làng nghề truyền thống miền tây nam bộ

Làng nghề truyền thống miền Tây là nét đặc trưng văn hóa cùng vùng đất [...]

Một số đình chùa nổi tiếng miền Tây

Những ngôi chùa nổi tiếng miền Tây là tiêu biểu cho nhiều nhóm văn hóa [...]

Một thoáng miệt vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng Sông Cửu Long là đồng bằng lớn nhất miền nam Việt Nam, [...]

Nguyễn Đỗ Mục – dịch giả Hán văn uyên bác

Nguyễn Đỗ Mục là một trong những dịch giả Hán văn tiên phong với rất [...]

Trương Vĩnh Ký – dịch giả và tác giả tiên phong của chữ quốc ngữ

Trương Vĩnh Ký là một trong những danh nhân lỗi lạc đầu thế kỷ 20, [...]